Τμήματα Φοιτητών

Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό.

Στο Lingualand προσφέρουμε εξειδικευμένα μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ισπανικών σε φοιτητές που είτε θα σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε θέλουν κάποιο από τα Πτυχία Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

© 2024 LINGUALAND est.1972 All Rights Reserved.