Τμήματα Εξετάσεων

Προετοιμασία για το πτυχίο της επιλογής σας.

Τμήματα Εξετάσεων για την απόκτηση όλων των Πτυχίων Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας:

Β2 Lower: Επίπεδο καλής γνώσης της ξένης γλώσσας,

C1 Advanced: Επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ξένης γλώσσας,

C2 Proficiency: Επίπεδο άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας.

Επίσης, αναλαμβάνουμε υποψήφιους για τις εξετάσεις ΤΟΕΙC, TOEFL, IELTS κ.α.

© 2024 LINGUALAND est.1972 All Rights Reserved.