Οι ανάγκες του 21ου αιώνα και η διάδοση των αγγλικών, ειδικά μέσα από το διαδίκτυο έχουν επισπεύσει την εκμάθηση της γλώσσας, όχι μόνο στα φροντιστήρια, αλλά και στα δημόσια σχολεία. Επομένως, οι νεαροί μαθητές βρίσκονται στη δύσκολη θέση να ξεκινήσουν να μαθαίνουν αγγλικά σε πιο νεαρή ηλικία, γεγονός που πιο πολλές φορές τους δυσκολεύει γιατί είναι ακόμη μικροί. Το τμήμα Pre-Junior έρχεται να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση και να βοηθήσει παιδιά Νηπιαγωγείου, Α’ Δημοτικού και Β’ Δημοτικού αντίστοιχα, να ενταχθούν πιο ήπια, παρουσιάζοντας τη γλώσσα με πιο διακεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Flashcards, επιτραπέζια, videos, τραγούδια και ειδικά προγράμματα σε Η/Υ κάνουν τους μαθητές μας να μην θέλουν να χάσουν μάθημα!